FOTBALL

Informasjon om

Oppsett og reglar

Velkommen til Stordalscup

Speledagar 2018

 

Desse klassene spelar dei ulike dagane

Laurdag

G7, G8, G11, G12, J10, J11, J12

Søndag:

G9, G10, G13, G14, G16, J8, J9, J13, J14, J16

Klasseinndeling

 

 

Lag

Født

Jenter

Gutar

Antall spelarar

Sluttspel

Gutar/jenter 6-7 år

Etter 01.01.2011

J7

G7

3

Nei

Gutar/jenter 8 år

Etter 01.01.2010

J8

G8

5

Nei

Gutar/jenter 9 år

Etter 01.01.2009

J9

G9

5

Nei

Gutar/jenter 10 år

Etter 01.01.2008

J10

G10

5

Nei

 

 

 

 

 

 

Gutar/jenter 11 år

Etter 01.01.2007

J11

G11

7

Nei

Gutar/jenter 12 år

Etter 01.01.2006

J12

G12

7

Nei

Gutar/jenter 13 år

Etter 01.01.2005

J13

G13

7

Ja

Gutar/jenter 14 år

Etter 01.01.2004

J14

G14

7

Ja

Gutar/jenter 15-16 år

Etter 01.01.2002

J16

G16

7

Ja

Kampinformasjon

 

Alle lag får spele minimum 3 kampar og kampane vert avvikla på ein dag (laurdag eller søndag). 3v3 får spele mininmum 5 kampar. Det blir ikkje kåra vinnarar i mini- og lilleklassene. Ved bruk av overårige, gjeld same reglane som under vanleg serie- og cupspel. SFK sitt reglement og statutter vert følgd.

Påmelding og betaling

 

Vi opplever ofte at cupen blir fullbooka. Ver derfor tidleg ute med påmeldinga. Først til mølla gjeld. Påmelding skjer elektronisk via profixio. Laget vert registrert etter tidspunkt for innbetalt påmeldingsavgift. Betaling skjer samtidig med påmelding til konto

3902.07.02293 Meir informasjon etter innsendt påmelding av lag.

Lag

Påmeldingsavgift

3ar

500,-

5ar

1000,-

7ar

1000,-

Postboks 76, 6250 STORDAL

Stordalscup.no