FOTBALL

Informasjon om

Oppsett og reglar

Velkommen til Stordalscup

Speledagar 2019


Desse klassene spelar dei ulike dagane

Laurdag

Søndag

G7

J7

G8

J8

G9

J9

G10 og J10

G13 og J13

G11 og J11

G14 og J14

G12 og J12

G16 og J16

Klasseinndeling


Kjem etter avslutta påmelding

Kampinformasjon


Alle lag får spele minimum 3 kampar og kampane vert avvikla på ein dag (laurdag eller søndag). 3v3 får spele mininmum 5 kampar. Det blir ikkje kåra vinnarar i mini- og lilleklassene. Ved bruk av overårige, gjeld same reglane som under vanleg serie- og cupspel. SFK sitt reglement og statutter vert følgd.

Påmelding og betaling


Vi opplever ofte at cupen blir fullbooka. Ver derfor tidleg ute med påmeldinga. Først til mølla gjeld. Påmelding skjer elektronisk via profixio. Laget vert registrert etter tidspunkt for innbetalt påmeldingsavgift. Betaling skjer samtidig med påmelding til konto

3902.07.02293 Meir informasjon etter innsendt påmelding av lag.

Postboks 76, 6250 STORDAL

Stordalscup.no