FOTBALL

Informasjon om

Oppsett og reglar

Speledagar 2019


Desse klassene spelar dei ulike dagane (kjem etter avslutta påmelding)

Klasseinndeling


Kjem etter avslutta påmelding

Kampinformasjon


Alle lag får spele minimum 3 kampar og kampane vert avvikla på ein dag (laurdag eller søndag). 3v3 får spele mininmum 5 kampar. Det blir ikkje kåra vinnarar i mini- og lilleklassene. Ved bruk av overårige, gjeld same reglane som under vanleg serie- og cupspel. SFK sitt reglement og statutter vert følgd.

Påmelding og betaling


Vi opplever ofte at cupen blir fullbooka. Ver derfor tidleg ute med påmeldinga. Først til mølla gjeld. Påmelding skjer elektronisk via profixio. Laget vert registrert etter tidspunkt for innbetalt påmeldingsavgift. Betaling skjer samtidig med påmelding til konto

3902.07.02293 Meir informasjon etter innsendt påmelding av lag.

Postboks 76, 6250 STORDAL

Stordalscup.no